Forefront har nyligen tecknat avtal med Norrenergi, innefattande Tjänstedesign. Norrenergi satsar på värmeåtervinning och förnybar energi där fjärrvärmen och fjärrkylan lever upp till höga miljökrav.

Forefront-bergen

Mer specifikt innefattar uppdraget till exempel Service Design, med leveranser inom såväl kundresa som Service Blueprint. Service Design är en disciplin som under senare år blivit allt mer vanlig för att utveckla och förbättra digitala tjänster. Linus Boström, Lead Service Designer och en av de Frontiers som kommer jobba med detta projekt, beskriver det som ”En verktygslåda för att undersöka hur människor och tjänster interagerar, och hur man utifrån detta –  genom design – kan förbättra upplevelsen av tjänsterna”.

Syftet med kundinsiktsarbetet är att skapa en intern samsyn och förståelse kring bostadsrättsföreningars behov och beteenden kring energi och uppvärmning, samt att identifiera och kartlägga de processer och system hos Norrenergi som påverkar kundmötet.