1 juni 2017

Tid: 07:30
Plats: Holländargatan 13, Stockholm
Sista anmälningsdag: 28 maj 2017

Hur jobbar vi tillsammans med våra leverantörer för att uppnå uppsatta mål, i en kommersiell relation och ett partnerskap, när vi tillsammans formar lösningen?

I dagens snabbt föränderliga värld – hur fångar du aktuella IT-behov och önskemål för den egna affärsverksamheten och organisationen? Behov som samtidigt håller sig relevanta över flera år? Hur säkerställer du att du kravställer på rätt nivå, så att du inte överspecar och riskerar att dra på dig onödiga kostnader? Hur upphandlar och skriver du ett IT-avtal som säkrar framtidens behov?

Telgekoncernen valde att tänka om och använda ett nytt angreppssätt. De valde bort den traditionella upphandlingen av en låst produkt eller tjänst. Istället sökte de, i en offentlig upphandling, en partner som kunde utvecklas och växa tillsammans med dem. Susanne Gyllhamn, CIO för Telgekoncernen, berättar om resan de gjort och de positiva effekterna de nu kan se.

IT-inköp står inför stora förändringar. Det ställs krav på nytt mindset och angreppssätt – ett Inköp som kan möta kraven på flexibilitet och samtidigt har kontroll på risker och kostnader. Maria Kämbrant från Forefront delar sin syn på inköp och hur företag kan utveckla ett dynamiskt Inköp.

Hur jobbar vi tillsammans med våra leverantörer för att uppnå uppsatta mål, i en kommersiell relation och ett partnerskap, där vi tillsammans formar lösningen?

Agenda

07:30 Mingel och frukost

08:00 Intro – Maria Englund, Forefront

08:05 Kundcase – Susanne Gyllhamn, Telgekoncernen

08:45 Så här tänker vi – Maria Kämbrant, Forefront

09:00 Eventet slut

Resan med leverantörer – från källaren till cloud ready

Datum

1 juni 2017

Tid

07:30

Plats

Holländargatan 13, Stockholm

Sista anmälningsdag

28 maj 2017

Relaterade ämnen

Anmälan är stängd

Kontakta event@forefront.se om du har några frågor.