12 oktober 2017

Plats: Bygget Konferens, Stockholm

Hur skapas ett intranät med användarupplevelsen i fokus?

Den 12 oktober kommer Forefront Consulting att vara på Sveriges största intranät-event, Smarta Intranät. På agendan finns bland annat vår kund Bonava, som kommer att berätta om hur det är att ta fram ett nytt intranät mitt i en stor förändring. Vad prioriterades och vad valdes bort? Besök oss även i vår monter, för att prata mer om design, användarupplevelse och intranät i allmänhet.

Anmäl dig här