PegaWorld är Pegas årliga konferens, som i år lockade över 5 000 personer från över 50 länder till Las Vegas. Konferensen innehåller allt från tekniska djupdykningar till samhällsfrågor och etiskt hållbara lösningar. Här kommer en sammanfattning av PegaWorld 2019.

PegaWorld 2019

Årets event fokuserade primärt på ”Customer engagement meets intelligent automation” och Pegas CEO, Alan Trefler, tog i sitt invigningstal upp hjärtat i den digitala transformationen. Han pratade om nyttjandet av ny teknologi och att få organisationer att ta till sig nya angreppssätt och sätt att organisera sig.

Flertalet keynote speakers höll engagerande föredrag om möjligheterna som öppnas med plattformen och vi fick även höra flera användarexempel från verkligheten, där stora digitala transformationer genomförts av olika kunder.

Att skapa AI utan bias

Ytterst intressant var presentationen om empatisk AI med Dr Rob Walker, Vice President Decision Management and Analytics på Pega. Hur kan vi i en alltmer AI-styrd värld säkerställa att AI bibehåller ett empatiskt perspektiv och inte blir vinklad eller utilitaristisk? Tidigare försök med olika typer av AI-styrda chatbottar har visat hur förhållandevis enkelt det har varit att skapa en stor bias i underlaget som den tränar på vilket lett till en digital varelse med enorma brister. För att uppnå empatisk AI krävs att den kan förstå en större kontext. AI måste kunna känna av, tolka och balansera sammanhang, avsikt, intresse och affärsnytta.

Digital transformation kräver mer än rätt verktyg…

Stort fokus var naturligtvis på datadrivna organisationer. Allt visar på att dessa inom alla områden är mer framgångsrika än organisationer som inte är datadrivna. Pega tillhandahåller bra verktyg, inte minst CRM-lösningar, som stöttar företag i processen att bli mer datadrivna. Men att kunna fatta beslut baserat på data handlar inte bara om teknik, utan även om företagskultur, arbetsplatsers organisering, skapadent av korsfunktionella team med mera.

Digitalisering utan automatisering är sällan lyckat, de måste alltid hänga ihop för att kunna få en bra effekt och då är robotisering är ett smidigt sätt att automatisera bort aktiviteter som inte är värdeskapande, speciellt om det kan kopplas ihop med NLP (Neuro-Lingvistisk Programmering) och maskininlärning.

Den digitala transformationsresan kräver även ett starkt Enterprise Architecture (EA)-tänk. Jeanne Ross, forskare från MIT, berättade i sin presentation om hur företag kan organisera sig för att kunna bli framgångsrika i den digitala ekonomin. Det handlar inte längre om att bara möjliggöra affärsstrategier utan även om att inspirera till nya strategier.

… men nya funktioner till Pega underlättar den digitala transformationen

Flera nya funktioner för plattformen presenterades såklart, men två av dessa stack ut lite extra. Den ena är utökad förmåga för visuell analys. Pega har nyligt köpt upp Infruid Labs och införlivar deras förnämliga visualiseringsverktyg i Pega – helt i klass med ledande visualiseringsverktyg på marknaden! Även den andra är relaterad till ett nytt uppköp; Pega har också nyligt köpt upp ett bolag som har en mycket utvecklad chatlösning (InTheChat), vilken kommer införas i Pega och knyta ihop alla olika sätt att kommunicera med kunden.

PegaWorld 2019 var med andra ord mycket givande dagar, fyllda av många spännande och direkt användbara nyheter och mycket nätverkande med företag som står inför eller mitt uppe i spännande digitala transformationsresor!

Vill du veta mer om hur Pega kan nyttjas i din organisation? Kontakta markus.birgander@forefront.se