NewVantage genomför en årlig undersökning som kretsar kring samtida företags förhållningssätt till data och analytics. Årets upplaga fokuserade på Big Data och AI och hur det driver innovation hos företag. Thomas H. Davenport, en stor bidragare till mycket av den moderna Analytics-litteratur jag själv har trängt genom åren, har sammanfattat och förordat den senaste undersökningen.

Datadriven kultur i organisationer

Det som framstår som en stadigvarande slutsats i dessa utgåvor av studien har varit den tröghet som företag uppvisat när det kommer till att gå mot en mer datadriven kultur. Det statistiken säger är att endast en tredjedel erkänner att de lyckats med den biten och säger att de är datadrivna internt. Samtidigt säger statistiken att nästan samtliga företag (97%) investerar i den typen av projekt som tangerar Big Data och AI. Det känner jag personligen går i linje med min egen uppfattning om hur det ser ut hos de större företag i Sverige som vi arbetar med. Den höga konkurrensen från nya mer lättrörliga spelare och ”digitala disruptors” driver företag mot innovativa projekt, samtidigt som de kämpar med att förändra sin egen kultur kring data.

Mr. Davenport rekommenderar samordnade program för att få bukt på en icke datadriven kultur, i kontrast till att bara tillsätta nya chefsroller som CIO, CDO och CAO. En egen övertygelse är att en datadriven kultur inte kommer från toppen, där man jobbar med ”raketprojekten”. Snarare uppstår den från de mindre initiativ som siktar på att få med bredd och motivera varje enskild individ, oavsett nivå på bolaget, att bli mer datadriven. Kanske ser vi samma slutsats i nästa års utgåva av studien?

Av: Jonathan Åkerblom – Data Scientist, Forefront Consulting

» Läs artikeln av T. Davenport här

» Se undersökningen här