Resan med leverantörer, från källaren till cloud ready

1 juni 2017

Plats:

Holländargatan 13

07:30

Sista anmälningsdag:

Anmälan stängd

I dagens snabbt föränderliga värld - hur fångar du aktuella IT-behov och önskemål för den egna affärsverksamheten och organisationen? Behov som samtidigt håller sig relevanta över flera år? Hur säkerställer du att du kravställer på rätt nivå, så att du inte överspecar och riskerar att dra på dig onödiga kostnader? Hur upphandlar och skriver du ett IT-avtal som säkrar framtidens behov?

 

Telgekoncernen valde att tänka om och använda ett nytt angreppssätt. De valde bort den traditionella upphandlingen av en låst produkt eller tjänst. Istället sökte de, i en offentlig upphandling, en partner som kunde utvecklas och växa tillsammans med dem. Susanne Gyllhamn, CIO för Telgekoncernen, berättar om resan de gjort och de positiva effekterna de nu kan se.

 

IT-inköp står inför stora förändringar. Det ställs krav på nytt mindset och angreppssätt - ett Inköp som kan möta kraven på flexibilitet och samtidigt har kontroll på risker och kostnader. Maria Kämbrant från Forefront delar sin syn på inköp och hur företag kan utveckla ett dynamiskt Inköp.

 

Hur jobbar vi tillsammans med våra leverantörer för att uppnå uppsatta mål,
i en kommersiell relation och ett partnerskap, där vi tillsammans formar lösningen?


07:30 Mingel och frukost

08:00 Intro - Maria Englund, Forefront

08:05 Kundcase - Susanne Gyllhamn, Telgekoncernen

08:45 Så här tänker vi - Maria Kämbrant, Forefront

09:00 Eventet slut