Computer Sweden skriver 19/1 att ”BI döden är här – de gamla verktygen hänger inte längre med”. Vi håller med! Den nya generationen sökbaserade BI-verktyg erbjuder däremot en oslagbar kombination av användarvänlighet och hantering av riktigt stora datamängder.

I årtionden har de flesta medarbetare och organisationer varit beroende av ett fåtal BI-experter, som har försett dem med rapporter och dashboards. Trots löften om self-service är de traditionella BI-verktygen helt enkelt fortfarande för svåra att använda för flertalet människor.

För ett mindre antal ”experter” är verktygen riktigt bra, men de blir snabbt flaskhalsar när verksamheten behöver svar på nya frågor. Dessutom är det få, om ens några, av de traditionella BI-verktygen som med acceptabla svarstiden kan hantera riktigt stora datamängder.

Den nya generationen sökbaserade BI-verktyg har inte dessa problem. Det har blivit naturligt för oss människor att använda sökmotorer för att hitta information i vår vardag och lika enkelt är det nu att använda sök på affärsdata i sitt arbete. Alla i en organisation kan därmed använda verktygen för att på bara någon sekund få svar på sina frågor. Den sökbaserade teknologin erbjuder ytterligare en stor fördel. Sökmotorer kan hantera mycket stora datamängder på bråkdelar av en sekund.

Att snabbt få svar på nya affärsfrågor är en alltmer kritisk framgångsfaktor för alla företag och organisationer. Låt oss därför inte fastna i gamla invanda hjulspår. Tekniken finns idag – nu är det bara viljan till förändring som står i vägen.