The Architecture Way bygger på 5 viktiga principer för att lyckas med att använda EA (Enterprise Architecture) som stöd till digital transformation. Vid en rankning av dessa principer, gjord under flera workshops med primärt arkitekter som deltagare, menade majoriteten att just förmågan att bygga förtroende är den mest avgörande principen för att lyckas!

Att genomföra enterprise architecture

När det handlar om att bygga förtroende menar vi att förmågan att förstå just din verksamhets förutsättningar är grundläggande. Sedan är vi övertygade om att det handlar om att ha förmågan att tolka just din verksamhets spelplan. I detta lägger vi egenskapen att lyckas tydliggöra era digitala utmaningar och spelregler. EA handlar ju till stor del om att hjälpa verksamheten att visualisera dess strukturer och förändringar. Även förmågan att kommunicera EA på ett språk verksamheten kan ta till sig, oavsett om det är grafiskt eller uttryckt i text, ser vi som en avgörande nyckel för att bygga förtroende.

Fullt fokus på genomförande för EA

Genomförande – glöm aldrig det ordet. Det är det viktigaste om man skall nå framgång. Strategi och analys kommer långt ned. Det räcker att man bestämmer ungefär rätt färdväg, bara genomförandet är snabbt och bra. Man kan ändra kurs senare om det inte är perfekt från början. Ett bra genomförande är nittio procent av framgången, strategin är tio. Av de tio procenten är åtta ‘magkänsla’ och två är ‘analys’.” – Percy Barnevik i boken “Jag vill förändra världen”.

Citatet ovan är hämtat från en av Sveriges mest framgångsrika företagsledare. Vi var nyfikna på om hans filosofi kunde upplevas som provocerande för arkitekten, som ofta sätter stort värde på just sin analysförmåga. I flera gallups vi genomfört bland arkitekter rankades dock ”Execution is the Strategy” som ett av de mest avgörande för ett lyckat EA-arbete, näst efter ”Build trust”.

Att bygga förtroende för och genomföra EA på ett korrekt sätt går naturligtvis hand i hand. Grunden är att förstå spelplanen, läsa av spelet och se till att du är med och spelar på samma planhalva i er digitala transformation. Att sedan lyckas säkerställa att fokus ligger just på själva exekveringen och på att leverera affärsvärde bäddar för verklig framgång. Det betyder ju inte att analysen är oviktig, men att nyckeln till framgång just ligger i att avväga vad som är tillräckligt.

Så har ni inte gjort slag i saken än, se till att utgöra en aktiv del av just er förändringsresa – oavsett om ni kallar det digitalisering eller inte. Se till att säkra att er EA har sitt fulla fokus på att leverera det resultat som gör skillnad för just er verksamhet!

Vill du veta mer om hur vi jobbar med arkitektur, läs mer här eller kontakta Johanna Värild