Office 365 är en samling tjänster som tillsammans utgör en bra grund till en modern digital arbetsplats. Systemet har även starkt stöd för olika kommunikationskanaler. Men samtidigt är en stor och viktig komponent i Office 365 den gamla trotjänaren SharePoint, som många redaktörer historiskt haft en tuff upplevelse med. Detta innebär att huvudkomponenten i Office 365:s intranätlösning, det vill säga CMS:et SharePoint, har fått ett, delvis välförtjänt, dåligt rykte.

Intranet in your pocket

Microsoft valde för några år sedan att göra om sitt CMS från grunden. Det vi fick var en modern redaktörsupplevelse som redan från början är mobil och långt ifrån det vi var vana vid med gamla SharePoint.
Microsoft, med sina finansiella muskler, har sedan dess naturligtvis fortsatt att investera och vi får löpande ett mer komplett CMS som knyter ihop den digitala arbetsplatsen.

Sprid nyheter där medarbetarna befinner sig

Ett modernt intranät är inte längre en megafon, utan något som engagerar medarbetaren där de befinner sig. Det är naturligtvis viktigt att få ut nyheter på intranätets startsida – men minst lika viktigt är det att nyheterna sprids i de kanaler som medarbetarna använder. Microsoft har här tagit fram flera lämpliga lösningar, anpassade efter olika organisationers storlek och arbetssätt.

Senaste funktionerna inom Office 365

  • Målgruppsstöd

  • Företagsgemensam lagringsyta för bilder

  • Schemalagd publicering – kommer inom kort

  • Översättningar – kommer inom kort

Så – är Office 365 redo att stå på egna ben?

Microsoft satsar stenhårt på koncept som internkommunikation och företagsnyheter med målgruppsstyrning och enklare statistik. Organisationer kan välja att använda och tillgodogöra sig alla dessa och framtida möjligheter – eller komplettera med något annan lösning och förlika sig med att det finns en risk för att man har flera olika intranät och nyhetsflöden. En utmaning som kvarstår är att det saknas en central redaktörsupplevelse – kom gärna och prata med oss om detta.

Så vad är svaret på frågan om Office 365 är redo att stå på egna ben? Självklart: Ja!

Vill du veta mer om hur ni kan dra nytta av Office 365?

Kontakta Daniel Karlsson