Vi var på plats på Sveriges första VR-konferens som ägde rum i Malmö i början på november. Talarna representerade olika organisationer och branscher såväl som tekniker och plattformar, och presentationerna täckte både aktuella användningsområden och kommande trender för VR- och AR-teknikerna. Här är vår sammanfattning av konferensen.

VR och neurovetenskap

Flera av talarna på VR Conference pratade om Virtual Reality och neurovetenskap och hur dessa två områden kan samverka. Med hjälp av sensorer i ett headset eller på huvudet kan användarens upplevelsen läsas av på ett mer objektivt sätt än frågor som ställs i efterhand. Det är också möjligt att mäta hur ”mentalt” stressad personen blir av upplevelsen genom dessa sensorer.

Framöver kommer vi att kunna styra vissa upplevelser genom insikter om hjärnaktiviteten. Detta finns ännu främst på experimentstadiet, men i takt med att mer intuitiva gränssnitt för användare utvecklas ökar potentialen snabbt.

VR-Rom byggdes inte (heller) på en dag

Under konferensen visades även ett stort projekt upp, där gamla Rom återskapats i VR som det såg ut runt år 320 e.Kr. Projektet har pågått i över 7 år och förväntas släppas publikt till olika VR-plattformar runt årsskiftet. Det är lätt att se detta som ett läromedel och som sådant fungerar det nog bra. Ur ett upplevelseperspektiv kan däremot stadsmiljön uppfattas som steril, med sin frånvaro av människor och saker som normalt finns i en stadsmiljö.

IKEAs VR-kök

IKEA delade sina erfarenheter inom VR och berättade om hur de tidigt använde HTC’s VR-prototyper till det som senare blev HTC Vive. IKEA skapade en VR-miljö av ett kök som blev en större succé än de kunde ana. De berättade om sitt digitaliseringsarbete och hur de flesta bilderna i deras katalog idag är helt renderade från digitala modeller. Läs mer om köksprojektet på IKEAs hemsida

Mixed Reality med hjälp av Microsoft Hololens

Flera av talarna berättade om sina erfarenheter av att arbeta med Microsoft Hololens, både kring olika typer av lösningar och vilka utmaningar man mött.

I ett projekt visualiserades de komplicerade nätverken av armeringsjärn som behövdes för att skapa ESS, European Spallation Source, en sameuropeisk forskningsanläggning som byggs i Lund. Hololens gav möjlighet att snabbt skapa en överblick av arbetet som skulle ske och i vilken ordning de olika momenten behövde utföras. Det var en tydlig skillnad med en sådan överblick, jämfört med de traditionella pappersbaserade ritningarna som kräver lång erfarenhet bara att kunna avläsa.

Affärsnyttan bör komma först

Sammantaget kan man säga det händer mycket inom VR-området. Fler projekt utgår från en affärsidé eller en idé om att effektivisera en process. Tidigare har många projekt börjat utifrån verktygen (VR, AR) för att det är ett intressant och kul område, istället för att börja med affärsnyttan.

Vad som är viktigast med nya verktyg och arbetsprocesser för oss på Forefront, är att finna en koppling till affärsnyttan – om verktygen och teknikerna dessutom är inom spännande områden är det en kul bonus.