Inom IT är agila metoder etablerade sedan länge och ordet har en tydlig innebörd. Men, är ledning, verksamhet och övriga supportfunktioner med på tåget? Med kraftigt uppspeedade förändringscykler i en allt mer digitaliserad omvärld kan vi inte längre stoppa huvudet i sanden. Hur ska vi gå från att ha börjat smaka på ord till konkret handling? Här är tre byggstenar som behövs för att lyckas.

Agil transformation

1. Ledningsinsikt

“My model for business is The Beatles. The total was much more than the sum of the parts. In business, great things are never done by one person, they are always done by a team.”

– Steve Jobs

Startskottet är ledningens insikt och förmåga att transformera om föråldrade tankesätt och klassiska styrmodeller. Ett agilt ledarskap ger verksamheten förutsättningar att snabbt kunna anpassa sig till omvärldens förändringstakt. Detta innebär bland annat en transformation mot autonoma och tvärfunktionella team som, utifrån förståelse om företagets strategi, mål och behov av värdeskapande insatser, på sikt leder förändringsarbetet.

2. Uppskalningsförmåga

Förmågan att skala upp agila arbetssätt från IT-organisationen till att leverera affärsnytta för hela företaget är en utmaning som många organisationer står inför. Metoder från Lean respektive Agile har idag flutit samman alltmer som i ett led att få arbetssätten att fungera för hela företaget.  Som exempel är SAFe™ – the Scaled Agile Framework® – ett relativt nytt men alltmer populärt ramverk. I SAFe™ används Lean och olika agila metoder i kombination. Förutom att hantera team finns även best practise för hur strategi och arkitektur kan hanteras på ett agilt sätt.

En rapport publicerad i maj 2017 av Tillväxtanalys, Digital mognad i svenskt näringsliv 2017:02, redogör för forskning av Kane et al. (2015) som visar att drivkraften för digital transformation inte är teknologierna i sig, utan lednings- och styrningsförmågor såsom strategi, kultur och kompetens. Det som skiljer mogna företag från de som ligger efter är att de förstnämnda har förstått att digitaliseringen förändrar hela verksamheten och att de jobbar aktivt med denna förändring. I rapporten från Tillväxtanalys redogörs även för genomförda fallstudier som visar att Agil kompetens handlar mindre om teknik och mer om att organisera och driva processer för snabb omställning. Flera av de studerade organisationerna beskriver att de måste titta inåt för att förstå behov och möjligheter i den egna verksamheten.

3. Agilt förhållningssätt

En företagskultur som bygger på ett agilt förhållningssätt frigör förmågan att ta vara på möjligheter i en föränderlig omvärld. För Forefront innebär det en drivkraft mot att generera kundvärde som kan levereras kontinuerligt, med hjälp av korta prognoser, snabba leveranser och gruppsamverkan över avdelningsgränserna. En kultur som sätter individer och interaktion, samarbete med kunden och förmågan att reagera på förändringar i centrum.

Vill du veta mer om hur Forefront kan bidra på ditt företags agila transformationsresa? Kontakta Karin Jälmestål