Forefront om Affärsmodeller - 2. Nyttan med affärsmodellen

7 februari 2018

Att beskriva sin affärsmodell (eller sina olika affärsmodeller - man kan nämligen ha flera ...) ger oss möjlighet att på ett överskådligt sätt beskriva hur företaget eller organisationen fungerar och vilka olika områden som bidrar till affären. Här menar vi inte beskrivningar som process eller organisation, utan rör oss på en mer övergripande, men ändå konkret, nivå.

Hur går vi då tillväga rent praktiskt för att beskriva en affärsmodell? Bäst beskriver man sin affärsmodell genom att samla tvärfunktionella ledningsteam, som tillsammans har ansvar för en helhet och har förmågan att beskriva denna helhetsbild. Teamen kan vara en företagsledning, divisionsledning eller ett affärsområdes ledningsgrupp - kanske kombinerat med nyckelpersoner från andra stödjande funktioner.

 

Poängen är att tillsammans enas om en gemensam bild (affärsmodellen). Denna ska sedan ligga till grund för att anta och hantera olika typer av utmaningar, t.ex. förbättrad kommunikation, prioritering av förändringsinitiativ, strategisk planering, anpassning av erbjudandeportföljen och kundsegment.

 

Det är förvånade hur ledningsgrupper faktiskt kan ha så olika uppfattningar om sin eller sina affärsmodeller. I bästa fall delar man bilden av företagets vision, mission och affärsidé, men under dessa beskrivningar går man ofta direkt in i sina olika processer, när det handlar om att trimma och förbättra sin verksamhet på olika sätt. En väl beskriven affärsmodell kompletterar förbättringsarbetet väsentligt – vi vet!

 

I en undersökning som företaget Strategyzer genomfört bland sina kunder, visar resultatet att man i rangordning ser följande nyttor med sin beskrivning av affärsmodellen: 

 1. Skapar bättre dialog runt strategiskt viktiga frågor

 2. Skapar ett gemensamt språk gällande affärsverksamheten, som alla förstår och känner igen sig i

 3. Ger bättre idéer och lättare att ”brainstorma” kring dessa

En av grundpelarna i en affärsmodell är de värdeerbjudanden vi som företag eller organisation erbjuder våra kunder. Läs vår nästa artikel om du vill lära dig mer om vad som utmärker ett bra värdeerbjudande!

 

I denna artikelserie på tio delar förklarar vi vad affärsmodeller är och vad nyttan är och kan vara. Vi kommer även för varje del av affärsmodellen beskriva utmaningar och möjligheter som uppstår när delar av affären digitaliseras.

 

Kommande delar i artikelserien

 1. Affärsmodeller – en överblick

 2. Nyttan med affärsmodellen (publiceras 8 februari)

 3. Vikten av värdeerbjudande (publiceras 15 februari)

 4. Därför ska dina kundsegment beskriva mer än en bransch (publiceras 22 februari)

 5. Kanalernas plats i din affärsmodell (publiceras 1 mars)

 6. Affärsmodellen hjälper dig hitta balans mellan personlig och automatiserad kundkontakt (publiceras 8 mars)

 7. Organisationens nyckelresurser är mer än personalen (publiceras 15 mars)

 8. Så viktiga är organisationens nyckelaktiviteter (publiceras 22 mars)

 9. Därför ska du prioritera organisationens nyckelpartners (publiceras 29 mars)

 10. Affärsmodeller – en sammanfattning och summering (publiceras 5 april)

Anders Wide och Sebastian Lind är verksamma som konsulter inom Affärstransformation hos Forefront Consulting. De arbetar främst inom områden som Strategigenomförande, Förändringsledning och Digital transformation. I denna artikelserie delar Anders och Sebastian med sig av sina erfarenheter i arbetet med att definiera och utveckla affärsmodeller.

Nästa nyhet

Forefront om Affärsmodeller - 1. En överblick

1 februari 2018

B