Själva adjektivet ’datadriven’ innebär att framsteg inom en aktivitet drivs av data och inte av intuition eller ren personlig erfarenhet. I en företagskontext innebär datadrivenhet att bygga verktyg, förmågor och en kultur som agerar på data i sin dagliga verksamhet för att förbättra den och fatta bättre beslut.

Tips för att bli en datadriven organisation

Från ett annat perspektiv innebär datadrivenhet samma sak som att inte agera i blindo. Fortsätter man som man alltid gjort riskeras att ibland lägga pengar på rent ’waste’, som lean-anhängare hade kallat det. En annan aspekt av att agera i blindo är att man ständigt missar möjligheter.

Med dagens höga digitaliseringstakt och all ny konkurrens som uppstår vid horisonten har ingen egentligen råd att driva en verksamhet utan stöd i data. Det kanske fungerar ett tag, men risken är att den tekniska skulden helt enkelt tar kål på en för att erbjudandet till slut inte är relevant nog eller verksamheten har byggt på sig ett luftslott av overheadkostnader.

10 budord att ha i åtanke – oavsett avdelning i verksamheten och storlek på företaget

1. Bara för att ni sysslar med analytics kommer ni inte bli en ny Uber

Vanligt är att ha orealistiska förväntningar på maskininlärning, AI eller analytics. Försök att utbilda internt för att avdramatisera och samtidigt bli mer realistisk kring vad ni kan göra.

2. En analytisk produkt gör dig inte automatiskt datadriven

Det är lätt att känna sig datadriven när verksamheten fått ett hadoop-kluster på plats, men det gör er inte mer datadrivna än företag som faktiskt agerar på insikter från en enkel enkät.

3. Kalkylbladsprogram är helt ok som verktyg, men bara om de används på rätt sätt

Att dela data där ens medium är fysiska kopior av kalkylblad och email är inte så modernt. Det finns bättre sätt att hantera ett sådant verktyg.

4. En verksamhet byggs inte effektivt om ni inte kan prata samma dataspråk

Ha som mantra att centralisera data så långt det går, där det går, och främja en kultur där ni vet vilken data som finns tillgänglig, hur man får tag på den och förstår vad den betyder.

5. Det är stor skillnad på att ha och att använda data. Lika stor skillnad är det att agera på sin data

Data gör bara en skillnad om det inkorporeras i beslutsfattande. Flytta fokus från det eviga databasbyggandet till att faktiskt operationalisera datadrivna insikter. Börja med något litet.

6. För datadrivenhet fordras datakunnighet

Alla beslutsfattare, oavsett om de är på golvet eller top-floor, behöver färdigheter för att kunna använda och tolka data. Uppmuntra, träna, motivera och erkänn era anställda.

7. Arbeta med rätt mätetal i rätt kontext

En KPI måste vara relevant för både din verksamhet och för mottagaren. Det mätetal som är heligt för ledningen är sällan särskilt relevant för en vanlig anställd.

8. Att skaffa sig en bättre självbetjäningsförmåga är centralt för att bli datadriven

Det är när beslutsfattare själva kan ta fram svar på sina odefinierade adhoc-frågor som det blir verklig stuns i begreppet. Annars är risken stor att man fastnar i KPI- och rapportträsket.

9. Analytiker (i alla dess slag) används bäst inbäddade i verksamheten och inte på kammaren

I verksamheten kan de hjälpa avdelningar och team att driva egna insikter från sin data som de kanske inte har förmågan att forma själva eller ens inse att de har till sitt förfogande.

10. Initiativ som grundar sig i analytics är inte vilken investering som helst

Ofta motverkas man av traditionella finansieringsmodeller och ett lågt buy-in från ledningen. Tänk utanför boxen i hur saker finansieras för ett datadrivet arbetssätt.

Att skapa en förbättringsorienterad kultur

Vi människor behöver rätt incitament för att viljan att förändras ska infinna sig. Det är inte konstigt om människor ute i verksamheten inte har vanan att ifrågasätta ineffektiva flöden omkring sig, speciellt om det inte är något som krävs av en eller om man inte känner att man har något att vinna på det. Att skapa en förbättringsorienterad kultur på ett företag är svårt, då det är en process med flera steg och som måste komma inifrån och uppifrån. Men notera att det är absolut görbart!

Med den samlade erfarenheten hos vårt team kring BI och analytics har vi på Forefront kommit att lära oss vad verksamheter bör och inte bör göra för att öka chanserna för att nå sitt mål. Kontakta oss gärna för att veta mer om hur vi kan hjälpa er att få en mer datadriven kultur och bli mer framgångsrika med era initiativ kring analytics

Av: Jonathan Åkerblom – Data Scientist, Forefront Consulting